Publications 2017-06-20T13:36:00+00:00

zenon – Maestrul Reţelelor Electrice de Distribuţie

 

Un Sistem de Management al Distribuţiei (DMS) este necesar pentru a gestiona o reţea electrică. În termeni generali, o reţea electrică poate funcţiona fără a fi gestionată – precum în cazul unei instalaţii electrice dintr-o casă. Însă, reţeaua electrică de acasă este una foarte mică. Dacă o astfel de reţea pică, acest lucru nu afectează cu nimic alte locuinţe. În plus, acest tip de reţele sunt rareori refăcute sau extinse.

 

Sistem de management al reţelei necesar pentru reţelele de distribuţie

Când o reţea electrică este extinsă pentru a acoperi necesităţile unui oraş, district sau o întreagă regiune, aceasta devine o reţea de distribuţie. Inevitabil, această extindere va aduce cu sine noi provocări: o defecţiune într-o secţiune a reţelei poate afecta numeroase locuinţe, în timp ce o defecţiune totală poate afecta sute de mii de persoane. În comparaţie cu o reţea domestică, reţeaua de distribuţie este “vie”.

Aceasta este extinsă şi adaptată constant pe măsură ce alte locuinţe sunt adăugate şi noi afaceri deschise. Odată cu cererea crescută pentru energie vin noi linii de alimentare. În aceste condiţii, o reţea nu poate rămâne negestionată deoarece s-ar ajunge la un black-out permanent. Datorită acestui fapt, un sistem de management al reţelei este necesar – un sistem cu o vedere de ansamblu constantă care arată poziţiile întrerupătoarelor de înaltă tensiune şi ce operaţii sunt necesare pentru a integra noi linii şi cabluri sau pentru a executa lucrări de mentenanţă. Sistemul de management al reţelei are rolul de a preveni întreruperile de curent sau de a limita o întrerupere de acest fel la cât mai puţini clienţi posibil.

Înainte, era suficient să se folosească o hartă a reţelei pe care erau (more…)

TwinCAT Vision – Vizualizarea proceselor integrată cu uşurinţă în tehnologia de automatizare

 

Detectarea automată, trasabilitatea şi controlul calităţii devin task-uri din ce în ce mai importante în toate stadiile de producţie. Aceste tendinţe sunt asistate de camere puţin costisitoare şi computere de performanţă ridicată, care facilitează utilizarea tehnologiei de procesare a imaginilor în mai multe zone ca oricând. Procesarea imaginilor are multiple avantaje comparativ cu inspecţia făcută de oameni, în special în ceea ce priveşte controlul calităţii. Inspecţia optică bazată pe procesarea de imagini se poate derula într-o manieră repetitivă şi determinată. Măsurarea părţilor până la nivel micrometric, care este aproape imposibilă pentru oameni, poate fi implementată cu uşurinţă.

În aplicaţii de automatizare, procesarea de imagini a fost, în mod normal, gestionată separat şi adesea direcţionată către integratori externi de sistem. Între timp, programatorii PLC s-au extins în numeroase direcţii, incluzând controlul mişcării, tehnologia siguranţei, tehnologia de măsurare şi domeniul roboticii. Astăzi este posibilă combinarea tuturor acestor funcţii într-un singur sistem de comandă-control de pe un singur calculator. În general, procesarea de imagini a rămas într-o cutie neagră, pe un calculator de înaltă performanţă, cu intrumente de configurare şi limbaje de programare specifice, ori implementată direct în camere performante special configurate. Dezavantajul folosirii unui calculator separat este reprezentat de faptul că şi cele mai mici modificări necesită date de intrare de la un specialist în locul unui programator PLC, de unde rezultă costuri ce pot fi evitate. În cazurile în care un integrator de sistem terţ este implicat, atunci şi expertiza rămâne externă. În plus, comunicaţia dintre procesarea de imagini şi sistemul de control trebuie reglată, proces care este predispus erorilor. Drept urmare, o sincronizare exactă în procesarea de imagini nu poate fi asigurată. Procese externe, precum sistemul de operare, pot afecta timpul de procesare şi timpul de transmisie, astfel încât rezultatele să nu ajungă la controller în timp util.

Noul software, TwinCat Vision, combină ambele domenii într-un sistem integrat. Configuraţia, în special cea a camerelor, este derulată în acelaşi program TwinCAT în care se face şi configuraţia pentru fieldbus-uri sau a axelor de mişcare. Pentru programare, pot fi folosite limbajele de programare PLC obişnuite. În acest fel, se pot obţine economii substanţiale din moment ce nu este nevoie să se înveţe limbaje de programare speciale şi nu este necesară folosirea unui instrument de configurare special. Dificultăţile de comunicaţie dintre procesarea imaginilor şi control nu sunt numai eliminate, dar mai mult de atât, procesarea imaginilor şi componentele de control pot comunica direct între ele, deschizând astfel noi posibilităţi de aplicaţie. Totul este integrat într-un singur program şi mediu runtime – aceasta este inovaţia principală adusă de TwinCAT Vision.

 

Arhitectura

Automatizarea bazată pe PC combină toate funcţiile de control-comandă de pe o platformă PC, astfel beneficiind de o interfaţă Gigabit Ethernet. Bazat pe Gigabit Ethernet, GigE Vision este un standard de comunicaţie care permite transmiterea sigură şi rapidă de imagini de la camere. TwinCAT Vision oferă un driver în timp real pentru interfaţa Ethernet, care pune la dispoziţie datele de imagini direct în memoria controller-ului. Cu suport pentru GigE Vision, TwinCAT Vision este de asemenea un sistem deschis care face posibilă folosirea camerelor de la un număr mare de furnizori.

Primul pas după efectuarea conectării implică, de regulă, configurarea camerei. Producătorii de camere cu interfaţă GigE Vision oferă o descriere a configurării în format GenApi. Instrumentul de configurare din TwinCAT Vision citeşte parametrii şi îi pune la dispoziţia utilizatorului într-o manieră clar aranjată. Schimbările de configurare, precum adjustarea timpului de expunere şi setarea unei regiuni de interes, pot fi făcute uşor şi rapid, iar rezultatele pot fi observate în imaginea live a camerei.

Pe lângă instrumentul de configurare a camerei, TwinCAT Vision oferă un alt instrument pentru calibrarea geometrică a camerei. Acesta determină parametrii pentru descrierea mapării de la coordonatele imaginii la coordonate reale şi vice-versa. De asemenea, este posibil să se coreleze poziţii din imagini cu coordonate reale şi să se convertească rezultatele măsurătorilor din pixeli în sistemul metric. Pe lângă distorsiuni de perspectivă, distorsiuni non-lineare ale lentilei sunt luate în considerare, care pot fi observate sub forma de distorsiuni vizibile ale imaginii.

Pentru calibrarea camerei, una sau mai multe imagini a unui model de calibrare dorit sunt necesare iniţial. Aceste imagini pot fi preluate direct în programul de engineering sau pot fi importate imagini existente. În urma specificării modelului de calibrare, parametrii sunt calculaţi automat. Pe lângă modelele standard 2D, precum modelul tablei de şah ori cel al cercurilor simetrice sau asimetrice, utilizatorii pot folosi şi modelele proprii. Acestea pot fi şi modele 3D. Ca o alternativă pentru folosirea programului de calibrare, această operaţie poate fi făcută din PLC.

 

Procesarea de imagini în PLC

Imaginile neprelucrate sunt transferate direct de la cameră în memoria router-ului PLC-ului prin GigE Vision. În acest scop, camera trebuie să fie setată pe modul de preluare imagini şi în funcţie de configuraţia camerei, imagini individuale trebuie declanşate. Funcţia block FB_VN_GevCameraControl este disponibilă pentru această procedură.

Pentru o setare foarte precisă a momentului declanşării, modulul de iesire tip EL2262 care permite sincronizarea timpului este disponibil în sistemul Bekchoff I/O şi poate fi folosit să trimită un semnal de declanşare către cameră, cu o precizie de microsecunde. Din moment ce totul se petrece în timp real într-un context temporal de o precizie ridicată, preluarea imaginilor şi poziţia unui ax, de exemplu, pot fi sincronizate cu mare precizie – o cerinţă tot mai des întâlnită de programatorii PLC.

Camere multiple pot trimite semnale output pentru evenimente predefinite, precum începerea capturii de imagini. Aceste semnale pot fi preluate prin intermediul unui modul de intrare de la Beckhoff şi apoi folosite în PLC pentru o sincronizare precisă a unor procese ulterioare.

TwinCat Vision oferă o nouă bibliotecă de procesare a imaginilor în PLC care conţine numeroase algoritmuri de procesare. De exemplu, imaginile pot fi scalate sau convertite în timpul pre-procesării la o anumita culoare disponibila, iar anumite caracteristici pot fi accentuate sau diminuate prin intermediul funcţiilor filtrelor.

Imaginea poate fi digitalizată apoi prin intermediul unor anumite praguri, procedeul fiind urmat de trasarea de contururi pe imaginea rezultată. Contururile obţinute în acest fel pot fi filtrate în funcţie de caracteristicile lor, rezultatul fiind o selecţie de contururi interesante sau porţiuni de imagini, care sunt la rândul lor potrivite pentru identificarea obiectelor şi măsurători. Cu o cameră calibrată anterior, diferite caracteristici pot fi transformate înapoi în sistemul de coordonate global, astfel încât poziţia şi datele de măsurători pot fi specificate cu precizie în coordonate reale. 

Prin integrarea TwinCAT Vision în mediul TwinCAT în timp real, sincronizarea funcţiilor de procesare de imagini poate fi monitorizată prin functia de watchdogs, care întrerupe funcţiile după o perioadă de timp definită sau într-un anumit punct din ciclul de procesare. În acelaşi timp, utilizatorul primeşte orice rezultat parţial care este valabil la momentul respectiv. În plus, funcţiile de procesare de imagini potrivite pot fi alocate automat mai multor CPU-uri pentru procesare în paralel prin intermediul aşa numitelor job tasks, astfel încât TwinCAT utilizează în mod optim capabilităţile multi-core din TwinCAT3.

În timpul analizei şi vizualizării rezultatelor, toate imaginile pot fi prezentate sub formă de imagini, nu doar sub formă de date binare. Înainte de acest pas, este posibil să se editeze rezultate, precum informaţii de poziţionare, în imagini. Cazurile de utilizare exemplară includ marcaje pe culori a contururilor de imagini filtrate sau marcarea bună/rea a părţilor. Utilizatorul este constrâns numai de limitele imaginii. Imaginile pot fi afişate direct în TwinCAT Engineering în ADS Image Watch sau pentru utilizatorul final în TwinCAT HMI.

 

PLC şi procesare de imagini într-un program universal

TwinCAT Vision combină tehnologia clasică de automatizare cu procesarea de imagini, cee ce îl face foarte uşor de utilizat. Pe partea de inginerie, configurarea camerei şi calibrarea geometrică a camerei sunt derulate direct în TwinCAT Engineering. Alte instrumente nu sunt necesare. Procesarea de imagini este programata pe baza limbajelor folosite de programatorii PLC, de exemplu IEC 61131-3, ceea ce înseamnă că nu trebuie învăţat un limbaj de programare special. În plus, este posibil să se răspundă direct în PLC rezultatelor procesării de imagini, exact în următoarea linie de cod. Prin declanşarea camerei din mediul real-time, captura de imagini şi PLC-ul sau controlul mişcării pot fi complet sincronizate.

Algoritmii de procesare a imaginilor sunt calculaţi în timp real în TwinCAT, asigurând o execuţie sincronizată între task-uri şi monitorizare în timp real prin functia de watchdogs.

TwinCAT Vision se foloseşte de capabilităţile multi-core ale TwinCAT 3 pentru a executa automat algoritmi pe diferite procesoare sau nuclee atunci când sunt valabile. Pentru această capabilitate de procesare in paralel nu este necesară programare specială din partea utilizatorului. TwinCat Vision este dedicat utilizatorilor care se confruntă cu provocări şi oportunităţi de a gestiona task-uri vizuale în cadrul sistemului de control sau care îşi doresc să facă acest lucru. Prin integrarea fără probleme, TwinCAT Vision este uşor de utilizat şi programat. De asemenea, este potrivit pentru utilizatorii care au nevoie de un grad ridicat de sincronizare între procesarea imaginilor, PLC şi controlul mişcărilor. Din moment ce întârzierile în procesare sunt eliminate iar procesarea algoritmilor este monitorizată în funcţie de timp, sistemul este capabil să răspundă direct şi determinat. Task-uri de procesare clasică de imagini precum căutarea şi recunoaşterea sau măsurarea unor părţi, pot fi făcute cu uşurinţă cu TwinCAT Vision. Pe lângă PLC, tehnologia pentru controlul mişcării, robotică şi tehnologii de măsurare, utilizatorii TwinCAT pot adăuga acum şi procesarea de imagini pe lista funcţiilor integrate în sistemul TwinCAT.

 

Dr.-Ing. Josef Papenfort,

TwinCAT Product Manager

(Articol publicat in revista Electricianul: https://www.electricianul.ro/twincat-vision-vizualizarea-proceselor-integrata-cu-usurinta-tehnologia-de-automatizare/)

Comunicația standardizată IoT simplifică implementarea conceptelor Industry 4.0

 

TwinCAT suportă formate critice de schimb de date IoT

 

Cum tehnologia informației și tehnologia de automatizare continuă să se îmbine, serviciile de comunicație bazate pe Cloud sunt din ce în ce mai des folosite în proiecte de control-comandă industriale. Drept urmare, și tehnologia comenzilor bazate pe PC crește în importanță. Platforma software-ului de automatizare TwinCAT, de la Beckhoff, suportă standarde de comunicație în acest scop, precum OPC UA, MQTT și AMQP, simplificând implementarea automatizărilor de producție care pot funcționa în cloud.

În ziua de azi, pot fi create soluții de automatizări de pionierat care depășesc scopul sistemelor de comandă-control convenționale prin implementarea de volume mari de date, data mining, precum și monitorizare de condiții și putere. Strategiile Industry 4.0 și Internet of Things (IoT), ridică noi provocări în ceea ce privește comunicația dintre echipamente și servicii. În termenii unei piramide clasice de comunicație, este implicat un schimb de date la scară mare între senzori și nivele mai înalte. De asemenea, comunicația la nivel orizontal între echipamente continuă să joace un rol important în toate fabricile de producție moderne.

 

Controlul bazat pe PC integrează servicii în cloud și module message brokers

Controlul bazat pe PC oferă tehnologii cheie pentru scenarii de comunicație avansată și a devenit o parte integrantă a multor proiecte de automatizări din prezent. Cloud-ul își asumă din ce în ce mai mult rolul de facilitator de proiecte IoT. Furnizorii de servicii cloud le oferă clienților infrastructură și servicii într-o manieră abstractă la nivel global, astfel minimalizând complexitatea configurării sistemelor.

Astfel de servicii cloud pot oferi funcții de stocare de bază precum baze de date SQL sau noSQL, pe lângă algoritmuri complexe de machine-learning care sunt găzduite și executate pe infrastructura furnizorului cloud. În timpul comunicării cu serviciile într-un cloud public, un message broker este adesea folosit pentru data ingestion (importarea, transferul și procesarea datelor). Din perspectiva protocolului de transfer date, message broker-ul reprezintă un punct final securizat și standardizat pentru distribuirea mesajelor către cloud și facilitează accesul și folosirea altor servicii cloud (fig. 1).  Exemple cunoscute de astfel de broker-services in cloud-uri publice includ Azure™ IoT Hub, Amazon Web Services IoT, IBM Watson IoT și Google IoT.

 

Protocolul de comunicație IoT: MQTT

Protocolul de transfer date ce stă la bază este numitorul comun al acestor platforme. Un protocol pentru transfer s-a stabilit încă de ceva timp sub forma și denumirea de protocol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), care a fost adoptat de toate sistemele majore de public cloud.  Simplitatea și rentabilitatea fac acest protocol atractiv chiar și pentru aplicații unde sisteme implementate mici trebuie să facă schimb de date prin intermediul unor linii de comunicație instabile – fie prin cloud sau între ele.

Spre deosebire de aplicațiile convenționale client/server, cunoscute de mulți ani în domeniul automatizării, MQTT este bazat pe principiul publisher/subscriber. Drept urmare, integrarea în infrastructuri IT existente este simplificată datorită conexiunilor externe de date. În plus, mecanisme de securitate deja stabilite, precum TLS, pot fi folosite pentru asigurarea canalului de transfer și pentru implementarea mecanismelor de autentificare a dispozitivelor.

Chiar dacă canalul de transfer prin MQTT a fost standardizat, MQTT tot nu divulgă nimic referitor la conținutul unui mesaj. Acest aspect se datorează faptului că respectivul conținut este declarat ca fiind “pur binar” conform specificației, ceea ce face mereu ca serializarea și de-serializarea mesajelor să fie specifică unei aplicații sau unui frunizor.

Folosirea a JavaScript Object Notation (JSON) pentru criptarea conținutului mesajelor a fost practica comună de câțiva ani în ceea ce privește sistemele cloud, dar conținutul mesajelor JSON poate, de asemenea, să fie specific pentru aplicații și să difere de la producător la producător, chiar și de la un furnizor cloud la un alt furnizor cloud.

Din perspectiva unei aplicații, acest lucru face procesarea ulterioară de date extrem de dificilă. Din fericire, Fundația OPC a vizat avantajele comunicației cloud-based care este bazată pe principiile publisher/subscriber în protocolul lor de comunicații Unified Architecture (UA).

Un grup de lucru corespondent din cadrul Fundației OPC extinde specificația OPC UA bazată pe mecanisme publisher/subscriber. MQTT a fost ales ca protocol de transfer date din moment ce canalul de transfer din OPC UA poate fi schimbabil iar astfel nevoia de a crea un canal pentru mecanismele publisher/subscriber poate fi evitată. În acest fel, un nivel ridicat de compatibilitate este obținut cu sistemele existente, fiind în continuare sprjinit de folosirea tot mai frecventă a MQTT în sistemele cloud.

 

Integrare ușoară a protocoalelor standard IoT în TwinCAT

Cu noi produse și concepte IoT, software-ul TwinCAT 3 oferă  baza tehnologică ideală pentru conceptele Indutry 4.0 și comunicație IoT. Mai mult, noi componente I/O de la Beckhoff, precum EK9160 IoT Bus Coupler, permit o integrare și configurare ușoară în aplicații cloud publice sau private.

În acest scop, platforma de automatizare TwinCAT este îmbogățită cu TwinCAT OPC UA și produse adiționale TwinCAT IoT prin includerea de căi de comunicație standardizate și securizate pentru cloud (și nu numai).

Platforma oferă atât MQTT publisher/subscriber, cât și funcții OPC UA precum comunicație clasică client/server, acces în istoric, alarme și condiții, de asemenea, diferite mecanisme pentru comunicație și acces la conținuturi de control logic.

Comunicarea se poate desfășura în acest fel prin folosirea de sisteme cloud cunoscute, cum sunt Microsoft Azure™, Amazon Web Services, IBM Watson, Google IoT, cât și în contexte cloud private în cadrul rețelelor corporate sau de echipamente. Sistemele Beckhoff pot fi conectate la cloud folosind OPC UA și prin intermediul unor sisteme terțe. Prin cooperarea continuă Beckhoff în grupurile de lucru corespondente ale Fundației OPC, primele prototipuri OPC UA publisher/subscriber au fost implementate cu succes înainte ca extensiile de specificație să fie finalizate.

 

Descoperă și încearcă!

Beckhoff Automation produce echipamente și software de înaltă calitate, utilizând tehnologii de ultimă generație și tehnici de dezvoltare ultra-moderne în realizarea tuturor produselor lor. Pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce privește proiectele dumneavoastră și pentru a vă familiariza cu posibilitățile de automatizare specifice domeniului dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe adresa: office@kreatron.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la partenerii noștri și produsele lor puteți accesa: www.kreatron.ro

 

 

Software pentru industria energetică digitală: COPA-DATA își extinde oferta pentru operatorii de utilități și electricitate

Încă din faza de proiect, sistemul de software zenon, dezvoltat de producătorul internațional de automatizări, COPA-DATA, și-a făcut un scop precis din a se conforma standardelor si cerințelor din sectorul energetic. Programul controlează și monitorizează echipamentele de distribuție a energiei și generarea de electricitate din surse de energie regenerabile. Prin oferirea unui pachet consistent de funcții personalizate operatorilor de centrale electrice si rețele, COPA-DATA pune la dispoziție instrumentele necesare pentru a fi la curent cu ultimele cerințe din sectorul energetic.

Privind în urmă, COPA-DATA a fost întotdeauna în strânsă legătură cu industria energetică. La începutul anilor 1990, companiile furnizoare de energie erau printre primii utilizatori de software zenon. De atunci, acest sector a fost într-o perioadă de schimbare continuă, cu o dezvoltare accelerată în special în ultimii cinci ani.  

Digitalizarea avansează, sistemele conectate și echipamentele distribuite devin tot mai comune, iar atât furnizorii cât și clienții lor generează energie pentru rețele din ce în ce mai inteligente (smart grids, cum au ajuns să fie cunoscute). În plus, electromobilitatea necesită mai multă energie la cerere și metode de stocare a energiei (în mod ideal generată de surse regenerabile precum lumină solară, vânt sau hidroelectricitate) pentru consumul ulterior. Aceste aspecte și alte progrese similare generează o cerere pentru noi sisteme și tehnologii care sunt în măsură să facă față cerințelor în continuă schimbare.

Un singur sistem pentru o multitudine de aplicații diferite

Cu software-ul zenon, COPA-DATA oferă atât clienților din sectorul privat cât și celor din sectorul public care activează în domeniul energetic și infrastructură, un sistem modern care este capabil să sprijine diferite domenii de aplicare. Soluția oferită sprijină automatizarea pentru stații, hidrocentrale și parcuri eoliene. Se pune accentul pe monitorizarea și optimizarea rețelelor electrice, interconectarea sistemelor de stocare a energiei și pe controlul echipamentelor pentru generarea și distribuția energiei regenerabile.

zenon este adesea implementat în automatizarea stațiilor. Tehnologiile zenon sunt folosite pentru intervenție on-site (HMI), la nivelul centrului de control (SCADA) și ca gateway-uri. COPA-DATA dezvoltă, de asemenea, pachete de comunicație proprietar pentru standarde internaționale importante, incluzând IEC 61850 (Ediția 2), IEC 61400-25, DNP 3, Modbus Energy și ICCP. Acest aspect facilitează expansiunea rapidă și o mentenanță optimă a driverelor. Abilitățile de comunicare zenon asigură o conectivitate excelentă în cadrul echipamentelor eterogene și compatibilitate pentru utilizare în smart grids (rețele smart). În plus, zenon oferă funcții multiple pentru infrastructura orașelor tip smart city: monitorizarea și controlul facilităților dintr-un tunel, managementul apei potabile și reziduale, precum și transportul public și alimentarea acestuia.

Cele mai noi îmbunătățiri ale produsului zenon Energy Edition

Configurare ușoară, testare și executare de secvențe de comandă

Command sequencer este un modul nou care a fost integrat în zenon pentru a facilita configurarea ușoară, testarea și trimiterea de secvențe de comandă. În acest fel, se crește eficiența operatorilor și, ca rezultat, alimentarea este mult mai sigură. Secvențele de comandă pentru automatizarea stațiilor sunt configurate într-un editor user-friendly. Comenzile individuale dintr-o secvență sunt ordonate una după alta. Operatorii pot folosi modulul intuitiv fără a avea nevoie de cunoștințe de programare. Sistemul poate “să învețe” anumite secvențe de comandă. De asemenea, este posibil să se facă teste într-un mediu simulat iar schimbările se pot face direct. Programarea PLC nu este necesară. Astfel, acuratețea, eficacitatea și flexibilitatea sunt asigurate.

Procese complet trasabile

Modulul Process Recorder este, de asemenea, nou. El înregistrează date de proces complete care pot fi ulterior afișate în vizualizatorul de procese, la cerere. Procese antrerioare pot fi derulate și urmărite pas cu pas, sau oprite de câte ori este nevoie. Constatările făcute în relație cu posibile cauze de erori pot fi folosite pentru a crește eficacitatea și calitatea. Trasabilitatea îmbunătățită a proceselor complexe în rețele electrice sau stații ajută operatorii de rețea în menținerea fiabilă a infrastructurii critice.

Localizare rapidă a status-urilor și erorilor

zenon oferă o nouă opțiune pentru combinarea datelor de la sisteme GIS (geoinformaționale) cu vizualizarea zenon. Cu ajutorul GIS editor și GIS control, utilizatorii pot afișa rețele electrice în vizualizarea zenon pe un material de mapare geografică. Status-uri curente, precum alarmele, sunt afișate direct pe hartă. Astfel, utilizatorii pot localiza anumite stări și evenimente cu mai multă precizie și pot gestiona alarmele mai eficient.

O nouă caracteristică zenon este localizarea erorilor prin impedanță. Folosind impedanța măsurată, este posibil să se localizeze cu mare precizie erorile din rețea. Astfel, angajații din cadrul companiilor furnizoare de energie pot reacționa rapid și precis, reducând semnificativ întreruperile de curent.

Mai multe detalii referitoare la posibilele aplicații zenon în sectorul energetic sunt valabile pe site-ul COPA-DATA la www.copadata.com/energy. De asemenea, informații și suport puteți găsi pe site-ul www.kreatron.ro – unic distribuitor în România pentru software-ul zenon – COPA-DATA.

 

Descoperă și încearcă!

Oricât de bună ar fi descrierea și oricât de detaliate imaginile, nimic nu se compară cu o experiență directă. Vă invităm la o demonstrație practică, la sediul nostru sau al firmei dumneavoastră, pentru a vă familiariza cu sistemul zenon și pentru a vă convinge singuri dacă acesta este potrivit pentru proiectele dumneavoastră.

Trimiteți-ne un e-mail la adresa office@kreatron.ro, iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp.

PC Industrial – extrem de compact și flexibil

 

Noul PC Industrial ultra compact de la Beckhoff este conceput pentru aplicații universale în automatizări, vizualizare și comunicație. După cum ne va explica, în acest interviu, Roland van Mark, Product & Marketing Management Industrial PC, acest model este rentabil, compact și flexibil, deschizând uși în zone de aplicare ce nu erau accesibile pentru tehnologia IPC.

 

 Unde este poziționat C6015 ultra compact IPC în portofoliul Beckhoff în ceea ce privește potențialele zone de aplicare?

 Cu dimensiuni de numai 82 x 82 x 40 mm, C6015 are o treime din mărimea lui C6905, predecesorul lui la această categorie. Cu o reducere a costurilor de aproximativ 25%, C6015 este clasat cu mult sub PC-urile x86 cu cel mai mic preț de la Beckhoff. Acest lucru înseamnă că inginerii pot implementa acum proiecte de automatizare, vizualizare și comunicație pentru aplicații de mărimi mici sau medii la costuri eficiente, cu un footprint minimal. Mai mult de atât, se deschid oportunități de aplicare unde tehnologia de control bazată pe PC nu era folosită sau unde plăci de bază trebuiau modificate cu mari costuri.

 

Care sunt cele mai importante caracteristici IPC?

 Cea mai importantă caracteristică este dimensiunea extrem de compactă ce nu compromite capacitatea de “potrivire” pentru aplicațiile industriale. Acest fapt este demonstrat de performanța ridicată a unității centrale Intel Atom ce poate avea până la patru nuclee (core-uri) și de design-ul device-ului cu răcire pasivă și valabilitate extinsă ce se află într-o carcasă turnată robustă de aluminiu-zinc.

De asemenea, corespunde și cu alte cerințe industriale, precum o gamă extinsă a temperaturii de operare, de până la 55 °C (131 °F) și o rezistență excepțională la vibrații și șocuri. Nu cred că acest nivel de putere CPU împreună cu toate interfețele PC necesare au fost valabile vreodată pentru aplicații industriale într-un device atât de mic.

 

Cum ați reușit să creați un design atât de compact?

Expertiza noastră extensivă în dezvoltarea plăcilor de bază a fost un factor critic în crearea acestui computer cu o singură placă extrem de compact. Am fost, de asemenea, foarte atenți la cerințele și preferințele utilizatorilor. Chiar dacă este ultra compact, un IPC tot trebuie să dispună de toate interfețele necesare pentru task-uri de automatizare tipice. Pe lângă sursa de alimentare, aceste device-uri au incluse două port-uri Ethernet independente, unul USB 2.0 și unul USB 3.0 și de asemenea un DisplayPort. Aceste interfețe sunt ceea ce determină până la urmă dimensiunea IPC-ului, deoarece pentru a menține cablarea simplă, a fost necesar să fie puse pe aceeși parte, având nevoie astfel de cei 82 mm din lungimea marginei carcasei.

 

Cum afectează acest design instalarea IPC în spații extrem de înguste?

Dată fiind dimensiunea redusă a lui C6015, cele șase interfețe cu tot cu conectori și cabluri aproape depășesc mărimea IPC-ului în sine. Așadar, este obligatoriu ca nivelul de conectare al IPC-ului ultra compact să fie potrivit cu exactitate la orientarea cablului de alimentare care este de obicei predeterminată de schema de amplasare a echipamentului. Acest aspect este adesea întâlnit în cazul amplasărilor în spații restrânse. Noi facilităm aceste situații printr-un concept de instalare foarte flexibil. Utilizând două tipuri de rame de instalare diferite, IPC-ul poate fi montat pe orizontal sau pe vertical pe un perete sau atașat pe o șină DIN. Mai mult de atât, C6015 poate fi poziționat oriunde în cadrul unei rame corespunzătoare datorită paletelor de răcire poziționate simetric. Rotirea IPC-ului nu îi va afecta capacitatea de gestionare a temperaturii deoarece paletele de răcire disipează căldura în mod egal, în toare direcțiile. Astfel, instalatorul poate alinia perfect conectorul cu cablurile aferente. În trecut, acest lucru nu era de regulă posibil, ceea ce a dus la evitarea folosirii PC-urilor industriale în spații de instalare deosebit de mici.

 

Care sunt avantajele design-ului cu o singură placă de bază?

Crearea IPC-ului ca o unitate cu o singură placă înseamnă că putem construi un dispozitiv compact în propria noastră fabrică, în concordanță cu cele mai înalte standarde de eficiență și fiabilitate. Utilizatorul primește un produs de clasă industrială de înaltă calitate la un preț accesibil. Un alt aspect important este controlul calității, care este efectuat în întregime la fabrica Beckhoff din Verl. Efectuăm teste riguroase ale plăcilor după procesul de asamblare, înainte și după instalarea în carcasă și teste finale ale IPC-ului complet.

 

C6015 a fost creat special pentru aplicații sensibile la cost unde spațiul este insuficient. Ne puteți da câteva exemple?

 Cu puternicul Intel Atom CPU, ultra compactul IPC este cel mai potrivit pentru aplicații de dimensiuni mici și medii în automatizare, vizualizare și comunicație. Este cea mai bună opțiune acolo unde proiectanții de echipamente ar fi nevoiți să integreze dispozitive electronice cu un grad ridicat de individualizare, de obicei, din cauza lipsei de spațiu sau din motive ce țin de un anumit design.

Dacă vreți să rămâneți la zi în termeni tehnologici, asemenea design-uri personalizate pot deveni foarte costisitoare în scurt timp. În plus, cea mai mare calitate a proiectanților de echipamente se află în procesul final și ingineria mecanică, care este mai ușor de implementat dacă sunt cumpărate direct cele mai noi echipamente de control de la un terț. La fel se întâmplă și în cazul multor instituții de cercetare, dezvoltatori de noi tehnologii și companii din domeniul tehnologiei proceselor.

 

În ce măsură se aplică acest avantaj în Industry 4.0 și Internet of Things (IoT)?

 Descentralizarea informației este critică pentru conceptele Industry 4.0 și IoT. Prevăd numeroase potențiale aplicații pentru C6015 în care utilizatorii vor să colecteze date de la echipamente și procese pentru a le transmite către sisteme bazate pe Cloud în cazul spațiilor de instalare foarte reduse. În astfel de situații, IPC-ul ultra compact poate funcționa ca un gateway IoT inteligent, care este de asemenea capabil să modereze volume mari de date sau să ruleze diagnostice de la distanță.

 

Articol publicat in Revista Electricianul: https://www.electricianul.ro/pc-industrial-extrem-de-compact-si-flexibil/

EtherCAT P | Noua soluție de cablare – one cable – Cu un pas mai aproape de automatizarea fără dulapuri de comandă

Cu EtherCAT P, Beckhoff combină comunicația și partea de alimentare într-un singur cablu Ethernet de 4 fire. Cu această soluție inovatoare, alimentarea directă atât a slave-urilor EtherCAT P cât și a senzorilor conectați și a dispozitivelor de acționare cu două nivele diferite de tensiune este acum posibilă. Tensiunea Us (alimentare sistem și senzor) și Up (tensiunea periferică pentru elementele de comandă) sunt izolate electric una de alta și fiecare poate furniza un curent de până la 3 A către componentele conectate. Toate beneficiile EtherCAT, precum flexibilitatea în ceea ce privește arhitectura rețelei, viteza crescută, sincronizarea foarte precisă, funcționalitatea extensivă în diagnosticare și multe altele, pot fi reținute în memoria nevolatilă cu ajutorul integrării acestor tensiuni.

Cu tehnologia EtherCAT P, curenții sunt cuplați direct în conductoarele cablului de 100 Mbiți, permițând realizarea unei conexiuni foarte rentabile și compacte. Pentru a exclude posibilitatea conectărilor incorecte cu slave-uri EtherCAT standard și a apariției defectelor, o nouă gamă de conectori a fost special creată pentru EtherCAT P. Aceasta acoperă toate aplicațiile de la nivelul 24 V I/O până la drivere cu 400 V AC sau 600 V DC și un curent de până la 64 A.

EtherCAT P oferă potențial pentru economii extensive:

  • eliminarea cablurilor de alimentare separate
  • efort minim pentru cablare și reducerea semnificativă a timpului de lucru
  • surse de erori reduse
  • minimalizarea spațiului de instalare pentru paturile de cabluri și a dulapurilor de comandă-control
  • sertare de cabluri mai mici și mai organizate
  • senzori și dispozitive de acționare mai mici prin eliminarea cablurilor de alimentare separate

După cum au fost obișnuiți deja, utilizatorii beneficiază de o multitudine de opțiuni în ceea ce privește topologia și pot combina între ele arhitecturile liniare, de tip stea sau ramificate, pentru a obține cele mai potrivite și mai puțin costisitoare arhitecturi ale sistemului de comandă-control. Spre deosebire de tradiționalul Power over Ethernet (PoE), device-urile pot fi asamblate în cascadă folosind EtherCAT P și alimentate de la o singură unitate de alimentare.

La proiectarea unui echipament, consumatorii individuali, lungimea cablurilor și tipul lor sunt configurate cu un tool de configurare, iar această informație este folosită pentru a crea schema optimă a rețelei EtherCAT P. Din moment ce se cunosc ce senzori și ce dispozitive de acționare vor fi conectate și care dintre ei vor fi utilizați simultan, consumul poate fi măsurat corespunzător. De exemplu, dacă două dispozitive de acționare nu comută simultan din punct de vedere logic, ele nu vor avea niciodată nevoie de încărcare completă simultan. Rezultatul este un potențial de economisire crescut în privința materialelor folosite și a surselor de alimentare.